top of page

Pulmunologia

dr n. med. Anna Krychniak-Soszka

Środy od godz. 16.00

Pracuje w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Zajmuje się leczeniem alergii, sarkoidozy, astmy oskrzelowej, POCHP - przewlekłe obturacyjne choroby płuc.

lek. Bożena Homola-Piekarska

Wtorki w godz. 16.00 - 19.00

Kierownik Pracowni Bronchoskopii Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie, Zastępca Kierownika Kliniki Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie.

Zajmuje się schorzeniami chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem chorób obturacyjnych. Leczy i diagnozuje choroby dolnych dróg oddechowych i miąższu płuc: zapalenie oskrzeli, płuc, POChP, choroby śródmiąższowe płuc oraz eozynofilie płucne, przyczyny duszności, kaszlu, krwioplucia, przyczyny nieprawidłowego obrazu radiologicznego klatki piersiowej, w tym podejrzenia guza płuca.

bottom of page