Psychologia

mgr Dorota Zielińska

Środy od godz. 13.00

Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w 2015 roku po zdaniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej.

Od prawie 20 lat związana jest z Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA w Warszawie, pracując w Klinice Kardiochirurgii, a następnie Klinice Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii. Mgr Dorota Zielińska od wielu lat pracuje również jako koordynator transplantacyjny, organizując skomplikowane akcje pobierania i przeszczepiania narządów, przygotowuje w aspekcie psychologicznym oraz organizacyjnym pacjentów do transplantacji narządowych.

Na co dzień mgr Dorota Zielińska pracuje z pacjentami poddanymi rozległym operacjom trzustki, operacjom jelitowym z powodu choroby Leśniowskiego-Crohna oraz colitis ulcerosa. Wspiera i edukuje pacjentów po transplantacjach.

Szczególnym obszarem oddziaływań Pani Doroty jest praca z pacjentem onkologicznym, w trakcie leczenia chirurgicznego, chemioterapeutycznego, radioterapeutycznego. Natomiast doświadczenie zdobyte w pracy z pacjentami kardiochirurgicznymi pozwala na swobodne poruszanie się w tematach profilaktyki choroby wieńcowej, prewencji pierwotnej oraz wtórnej chorób układu krążenia.