top of page

Onkologia

prof. CMPK dr hab. n. med. Tadeusz Pieńkowski

Nieobecny do 02.2024

Prof. Tadeusz Pieńkowski ukończył wydział medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wkrótce po tym dołączył do kadry Centrum Raka w Warszawie. W 1993, uzyskał stopień doktorski, a w 1995 został kierownikiem Wydziału Raka Piersi i Chirurgii Odtwórczej w Centrum Raka w Warszawie.. W 2004, zdał egzamin rady krajowej z onkologii klinicznej i w 2010 został profesorem onkologii klinicznej. W 2011, objął rolę kierownika Wydziału Onkologii Medycznego Centrum Edukacji Podyplomowej, następnie przez trzy lata pełnił funkcję Dyrektora Medycznego Centrum Onkologii w Radomiu.
Jego działania oraz zainteresowania badawcze koncentrują się na raku piersi. Uczestniczył w kilku testach klinicznych przeprowadzonych zgodnie z ICH GCP. Profesor Pieńkowski jest przewodniczącym Polskiego Towarzystwa do Badań i Leczenia Raka Piersi oraz Międzynarodowego Towarzystwa Senologicznego.

Obecnie pracuje w Centrum Onkologii w Radomiu.


 

dr n. med. Paweł Nurzyński

Czwartki od godz. 16.00

  • Kierownik Kliniki Onkologii i Hematologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA,

  • specjalista chorób wewnętrznych,

  • specjalista onkologii klinicznej,

  • specjalista chemioterapii nowotworowej,

  • pełna diagnostyka i leczenie w zakresie chorób onkologicznych,

  • posiada duże doświadczenie z zakresu onkologii urologicznej.

lek. Agata Adamczuk - Nurzyńska

Czwartki od godz. 16.00

Specjalista onkologii klinicznej w Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA.

lek. Alicja Asendrych -Woźniak

Wtorki od godz. 16.30

Zastępca Kierownika Kliniki Onkologii i Hematologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA.

bottom of page