top of page

Okulistyka

prof. dr hab. n. med. Grażyna Malukiewicz

Rezerwacja telefoniczna

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku.


Specjalista II stopnia w zakresie okulistyki

 • Doktorat (1992)

 • Habilitacja (2003)

 • Tytuł naukowy profesora n. med. (2013)


Staże zagraniczne:

 • De Heel Medisch Centrum Zaandam, Holandia-1989

 • De Heel Medisch Centrum Zaandam, Holandia-1991

 • Royal Infirmary, Edynburg, Wielka Brytania, 1992-3


Kariera zawodowa:

 • 1992 – 2004: adiunkt w Klinice Chorób Oczu, Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz

 • 2003 – 2010: zastępca Kierownika Kliniki Chorób Oczu Szpitala Uniwersyteckiego CM UMK, Bydgoszcz

 • 2010- do chwili obecnej: Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Oczu Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz


Osiągnięcia zawodowe:

 • ponad 100 prac naukowych publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych: Acta Ophthalmologica, European Journal of Ophthalmology, Optometry and Vision Science, Journal of Ophthalmology, Experimental and Therapeutic Medicine, Cataract and Refractive Surgery, Medical Science Monitor, Current Eye Research. Mediators of Inflammation, Scientific World Journal

 • 6 monografii

 • 150 wystąpień na polskich i zagranicznych zjazdach naukowych.

 • Zespołowa Nagroda Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za monografię, 1997

 • Zespołowa nagroda rektora II0 za działalność naukową , 2000

 • Srebrny Krzyż Zasługi, 2001

 • Nagroda za aktywną działalność dla Stowarzyszenia AMD, 2014


Doświadczenie chirurgiczne:

 • operacje zaćmy

 • operacje witreoretinalne (operacje odwarstwionej siatkówki, krwotoku do ciała szklistego, powikłań retinopatii cukrzycowej proliferacyjnej, błon przedsiatkówkowych, otworu w plamce)

 • zaopatrywanie chirurgiczne urazów gałki ocznej


Szczególne zainteresowania:

 • choroby wrodzone i nabyte siatkówki

 • choroby plamki żółtej

 • badanie OCT w chorobach siatkówki

 • zaćma

 • jaskra

dr hab. n. med. Małgorzata Frankowska-Gierlak

Środy od godz. 17.00

Pracuje w oddziale okulistyki Instytutu Medycznego MSWiA

bottom of page