Nefrologia

prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik

Czwartki w godz. 17.00 - 20.00

Kierownik Kliniki Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ordynator oddziału w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus UCK WUM.

Od 2005 Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Nefrologii dla obszaru województwa mazowieckiego. Członek Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych.

Kierownik Regionalnego Ośrodka Kwalifikacyjnego dla województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego.
Wykładowca na kongresach naukowych polskich i zagranicznych.

Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnych do specjalizacji z transplantologii klinicznej i specjalizacji z nefrologii.

Członek komitetów redakcyjnych czasopism polskich i zagranicznych.

Członek Komitetu Nauk Klinicznych PAN.

Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego

Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.

Członek: European Dialysis and Transplantation Society- European Renal Association – Laureat ERA-EDTA DISTINGUISHED FELLOW (FERA), International Society of Nephrology, European Society for Organ Transplantation, The Transplantation Society, American Society of Nephrology.

Przewlekła opieka na biorcami nerki, trzustki, wątroby. Wieloletnie doświadczenie  w kwalifikacji biorców do transplantacji nerki od zmarłego i żywego dawcy.

dr hab. n. med. Karolina Kędzierska-Kapuza

Środy (raz w miesiącu) od 15.15

Dr. hab n.med. Karolina Kędzierska-Kapuza, absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, aktualnie Konsultant w Klinice Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii CSK MSWiA w Warszawie. Poprzednio adiunkt w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych PUM w Szczecinie.
Pracę doktorską obroniła w 2003 r., pracę habilitacyjną w kwietniu 2014r. Specjalista chorób wewnętrznych od 2005 roku, chorób nerek od 2009 roku, transplantologii klinicznej od 2013 roku oraz diabetologii od 2019 roku. Posiada 20 letnie kliniczne i ambulatoryjne doświadczenie zawodowe. Prowadzi konsultacje i leczenie w dziedzinie chorób wewnętrznych, nefrologii i transplantologii klinicznej, diabetologii, leczenia otyłości i zaburzeń lipidowych.