top of page

prof. dr hab. n. med. Grażyna Malukiewicz

Rezerwacja telefoniczna

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku.


Specjalista II stopnia w zakresie okulistyki

 • Doktorat (1992)

 • Habilitacja (2003)

 • Tytuł naukowy profesora n. med. (2013)


Staże zagraniczne:

 • De Heel Medisch Centrum Zaandam, Holandia-1989

 • De Heel Medisch Centrum Zaandam, Holandia-1991

 • Royal Infirmary, Edynburg, Wielka Brytania, 1992-3


Kariera zawodowa:

 • 1992 – 2004: adiunkt w Klinice Chorób Oczu, Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz

 • 2003 – 2010: zastępca Kierownika Kliniki Chorób Oczu Szpitala Uniwersyteckiego CM UMK, Bydgoszcz

 • 2010- do chwili obecnej: Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Oczu Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz


Osiągnięcia zawodowe:

 • ponad 100 prac naukowych publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych: Acta Ophthalmologica, European Journal of Ophthalmology, Optometry and Vision Science, Journal of Ophthalmology, Experimental and Therapeutic Medicine, Cataract and Refractive Surgery, Medical Science Monitor, Current Eye Research. Mediators of Inflammation, Scientific World Journal

 • 6 monografii

 • 150 wystąpień na polskich i zagranicznych zjazdach naukowych.

 • Zespołowa Nagroda Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za monografię, 1997

 • Zespołowa nagroda rektora II0 za działalność naukową , 2000

 • Srebrny Krzyż Zasługi, 2001

 • Nagroda za aktywną działalność dla Stowarzyszenia AMD, 2014


Doświadczenie chirurgiczne:

 • operacje zaćmy

 • operacje witreoretinalne (operacje odwarstwionej siatkówki, krwotoku do ciała szklistego, powikłań retinopatii cukrzycowej proliferacyjnej, błon przedsiatkówkowych, otworu w plamce)

 • zaopatrywanie chirurgiczne urazów gałki ocznej


Szczególne zainteresowania:

 • choroby wrodzone i nabyte siatkówki

 • choroby plamki żółtej

 • badanie OCT w chorobach siatkówki

 • zaćma

 • jaskra

dr n. med. Bożena Kłysz

Czwartek od godz. 16.00

Specjalista neurolog i specjalista rehabilitacji medycznej z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu pacjentów w poradni neurologicznej oraz w oddziałach neurologicznych i rehabilitacji neurologicznej.
Od 2010 roku pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W 2015 roku odbyła staż zagraniczny w Department of Neurology, Charles University 1st Medical Faculty and General Teaching Hospital w Pradze (stypendystka European Academy of Neurology).
Specjalizuje się w leczeniu chorób neurologicznych i neurorehabilitacji, a w szczególności bólów głowy, w tym migreny i bólu o typie napięciowym, bólów kręgosłupa i innych zespołów bólowych, zawrotów głowy, zaburzeń ruchowych, w tym choroby Parkinsona, drżenia, dystonii, choroby Alzheimera i innych zespołów otępiennych, udaru mózgu, spastyczności, stwardnienia rozsianego.
Posiada doświadczenie w leczeniu schorzeń neurologicznych toksyną botulinową (spastyczność, dystonia, migrena przewlekła).
Jest autorką i współautorką publikacji naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz wystąpień naukowych na kongresach w Polsce i za granicą.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.

bottom of page