top of page

Gastroenterologia

prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska

Zapisy odbywają się w pierwszy wtorek miesiąca w kwartałach marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień od godziny 8.00 osobiście lub telefonicznie.

Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska przyjmuje wyłącznie osoby pełnoletnie (od 18 roku życia).
Przy zapisie uprzejmie prosimy o podanie wieku pacjenta.

Wykształcenie:
lata 1976 - 1982 - Studia medyczne, Akademia Medyczna w Białymstoku
1985 r. - I stopień specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych
1987 r. - Tytuł doktora nauk medycznych
1989 r. - II stopień specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych
1996 r. - Tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych
2000 r. - Specjalizacja w dziedzinie gastroenterologii
2007 r. - Tytuł profesora nauk medycznych

Doświadczenie zawodowe:

 • Kierownik Kliniki Gastroenterologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA – od roku 1998

 • Zastępca Dyrektora d/s Medycznych Instytutu Medycznego MSWiA w latach 2001 – 2007

 • Krajowy Konsultant w Dziedzinie Gastroenterologii – w latach 2004 - 2009

 • Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii – od 2007 roku

 • Sekretarz Polskiego Klubu Trzustkowego – od 2008 roku

 • Członek Zarządu Europejskiego Klubu Trzustkowego – od 2009 roku

 • Redaktor Naczelny „Przeglądu Gastroenterologicznego” – od 2006 roku do chwili obecnej

 • Profesor nadzwyczajny w Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w latach 2001 – 2010

 • Profesor zwyczajny w Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego – rok 2010

 • Asystent naukowy Centrum Badań Nad Mechanizmami Wydzielniczymi Uniwersytetu w Sherbrooke, Kanada w latach 1991 – 1993

 • Stażysta w Pracowni Endoskopii Szpitala Świętego Erasma w Brukseli – 1989 rok

 • Asystent, starszy asystent, adiunkt Kliniki Gastroenterologii AM, Białystok – w latach 1982 – 1998

dr n. med. Adam Soszka

Czwartki w godz. 15.00-20.00

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii. Pracuje:

 • na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

 • jako Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii w Warszawskim Szpitalu Południowym
   

Udziela konsultacji gastrologicznych oraz wykonuje badania endoskopowe:

 • gastroskopię

 • kolonoskopię

 • sigmoidoskopię

 • rektoskopię.

dr n. med. Janusz Milewski

Środy w godz. 15.00-20.00

Starszy asystent specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii Pracowni Endoskopii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA. Uprzednio pracował w Klinice Gastroenterologii IŻŻ i w Klinice Gastroenterologii CMKP. Zajmuje się szczególnie endoskopią zabiegową, chorobami trzustki i jelit, a także różnymi metodami endoskopowymi – endomikroskopią i endosonografią.

Udziela konsultacji gastrologicznych oraz wykonuje badania endoskopowe:

 • gastroskopię

 • kolonoskopię

 • sigmoidoskopię

 • rektoskopię.

dr n. med. Tadeusz Tacikowski

Poniedziałki w godz. 15.00-18.00

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii.

Udziela konsultacji gastrologicznych oraz wykonuje badania endoskopowe:

 • gastroskopię

 • kolonoskopię

 • sigmoidoskopię

 • rektoskopię.

bottom of page