top of page

Edukacja psychoonkologiczna

dr hab. n. med. Ewa Anna Kosakowska

Czwartki od godz. 15.30

Specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej. Wieloletnia praktyka w Centrum Onkologii-Instytucie w Warszawie w zakresie nowotworów układu pokarmowego. Absolwentka studiów podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Psychoonkologia oraz Retoryka, absolwentka studiów podyplomowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Bioetyka.Doktorat z zakresu chemioterapii paliatywnej raka jelita grubego.Edukacja psychoonkologiczna by czerpać z własnych zasobów, którymi każdy dysponuje, jeśli je pozna.Pomysłodawca i współtwórca Fundacji JESTEM, która służy pacjentom onkologicznym - by zdrowieć na każdym etapie choroby.

bottom of page